W bydgoskich żłobkach przybędzie miejsc

2018-10-22 8:39
maluchy
Autor: brak danych

"Bydgoskie Żłobki Plus" uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnemu. Pozwoli to na stworzenie dodatkowych 110 miejsc opieki w Bydgoskim Zespole Żłobków Miejskich dla dzieci do lat 3.

Żłobek nr 18 przy ul. Brzozowej 28 zyska pawilon z łącznikiem, dzięki dodatkowej powierzchni możliwe będzie stworzenie nowych miejsc dla maluchów. Koszty personelu zatrudnionego w wymiarze wymaganym dla zapewnienia opieki 110 dzieciom będą dodatkowo finansowane przez 24 miesiące. Ze względu na nowe miejsca, koniecznie będzie zatrudnienie nowego personelu. Dzięki temu prace znajdzie 21 nowych opiekunek i 4 pokojowe. Nowe miejsca powstaną w październiku przyszłego roku. Umożliwi to znacznej części rodzicom i opiekunom łatwiejszy powrót na rynek pracy, z którego mogliby być wyłączeni w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Całkowita wartość projektu wynosi 2 783 205,57 zł, w tym dofinansowanie: 2 365 724,73zł. Kolejne 40 miejsc powstanie w nowym żłobku przy ul. Karpackiej 54. Dofinansowanie z funduszy unijnych uzyskała na ten cel Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.W żłobku potrzebnych będzie 8 nowych opiekunów oraz 1 pielęgniarka. Ponadto, WSG planuje wyremontować i doposażyć lokal.