W kujawsko-pomorskiem blisko 1,7 tys. zgłoszeń do „małego ZUS plus”

2020-02-11 15:45
Mały ZUS plus
Autor: brak danych

Niemal 1,7 tys. przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego złożyło dokumenty zgłoszeniowe dotyczące tzw. „małego ZUS plus”. Osoby, które do tej pory nie korzystały z „małego ZUS-u” by móc skorzystać z nowej ulgi, jaką jest od 1 lutego „mały ZUS plus” muszą do 2 marca zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 0592 - jeśli mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy. W przeciwnym razie będą mogli opłacać obniżone składki uzależnione od dochodu dopiero od kolejnego roku.

Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w małym ZUS dla przedsiębiorców, czyli tzw. mały ZUS plus. Z nowej ulgi może skorzystać większa liczba małych firm. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że rozszerzona ulga obejmie 320 tys. osób. W województwie kujawsko-pomorskim od początku lutego do "małego ZUS plus" zgłosiło się niemal 1,7 tys. przedsiębiorców. Wcześniej do małego ZUS przystąpiło ponad 12,5 tys. przedsiębiorców – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Co się zmienia? Dotychczas z małego ZUS mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2019 r. kwoty 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. Jeśli przedsiębiorca prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Zmienił się także sposób obliczania składek. Do tej pory w ramach małego ZUS przedsiębiorca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodu. Teraz kwota składek na mały ZUS plus zależy od dochodu, a podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,20 zł). Jeśli nie wiemy, jak obliczyć nową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to możemy skorzystać ze specjalnie przygotowanego kalkulatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest dostępny na stronie eSkladka.pl – dodaje Krystyna Michałek. Co zrobić, żeby korzystać z małego ZUS plus? Przedsiębiorca, który w styczniu nie korzystał z małego ZUS, a chce od lutego korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia, a zgłosić się z nowym (0590, 0592). Termin zgłaszania w tym roku mija 2 marca. Oprócz tego w marcu będzie musiał złożyć odpowiednie dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast osoby, które już w styczniu korzystały z małego ZUS i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty). Pozostali przedsiębiorcy, tj. ci którzy rozpoczną lub wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej albo spełnią warunki do ulgi po styczniu danego roku (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne), zgłaszają się do małego ZUS plus w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Ulga, ale nie dla wszystkich Z małego ZUS plus nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku krócej niż 60 dni. Z ulgi wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej, twórca, artysta). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, a także przedsiębiorca, który spełnia warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30%minimalnego wynagrodzenia). Mały ZUS można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu ulgi na start (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Niższą składką będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Do okresu tego wlicza się również miesiące korzystania z małego ZUS w 2019 r. i w styczniu 2020 r. Przedsiębiorcy decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne muszą jednak pamiętać, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury i inne świadczenia z ZUS jak zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.