Więcej autobusów wyjedzie na linie zastępcze

2022-07-04 6:41
Schemat linii zastępczych w Bydgoszczy
Autor: ZDMiKP w Bydgoszczy

Poinformował o tym Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Od dziś (4.07) zwiększona zostanie liczba pojazdów do dyspozycji miasta. To już jedenasty dzień strajku pracowników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych.

Strajk w MZK trwa od 24 czerwca. Komunalna spółka obsługiwała wszystkie linie tramwajowe - 10 i większość linii autobusowych - 31 z 42. W pierwszym dniu protestu normalnie ruch odbywał się na 11 liniach autobusowych obsługiwanych przez prywatnego przewoźnika. Od 25 czerwca w mieście funkcjonuje awaryjny system z 16 liniami autobusowymi, na których jeździ tabor prywatnej firmy. Od dziś (4.07) zwiększa się liczba autobusów na 16 liniach uruchomionych w ramach awaryjnego systemu komunikacji publicznej w mieście, a tym samym częstotliwość kursowania. Do współpracy miasto pozyskało drugiego przewoźnika prywatnego. Liczba autobusów na liniach zastępczych wzrośnie z 45 do około 70. Sytuacja nadal będzie jednak trudna. Normalnie po mieście kursowało 180 autobusów i 60 tramwajów.

Rzecznik ZDMiKP zaznaczył, że nadal podejmowane są starania, aby zwiększyć liczbę autobusów na liniach zastępczych, bowiem od czasu strajku część rejonów miasta w ogóle pozbawiona jest komunikacji zbiorowej. Nie są obsługiwane też linie podmiejskie. Autobusy zastępcze w większości kursują po zmienionych trasach. Głównym postulatem strajkujących jest podwyżka wynagrodzeń o 1000 zł od 1 czerwca. Zarząd spółki MZK tłumaczy, że firmy nie stać na takie wydatki. Prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski w liście otwartym do pracowników MZK podkreślił, że nie jest adresatem wysuniętych roszczeń, a zaspokojenie ich przez miasto to ograniczenie wydatków w innych dziedzinach.

Bruski wskazał, że mając na uwadze konieczność utrzymania zaplanowanych w budżecie miasta wydatków w innych niż transport publiczny obszarach, spełnienie nawet części oczekiwań wymagałoby konkretnych posunięć. Wymienił podniesienie cen biletów w komunikacji o 25 proc. czy likwidację ulgi dla seniorów, czy zmniejszenie pracy przewozowej skutkującej zmniejszeniem częstotliwości kursów autobusów i tramwajów. Rada miasta przed kilkoma dniami powołała komisję doraźną do zbadania sytuacji w MZK. Radni mają w szczególności przeanalizować funkcjonowanie spółki - kondycję finansową, sposób zarządzania i kontroli, zasady zatrudnienia pracowników, a także prowadzenie nadzoru właścicielskiego przez urząd miasta.