Wiosenne porządki w Bydgoszczy

2023-04-06 13:48
Wiosenne porządki w Bydgoszczy
Autor: UM Bygdoszcz

Miasto przystąpiło do oczyszczania po zimie chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i schodów. Prace porządkowe potrwają do końca kwietnia.

Oczyszczanie polega na usuwaniu piasku, śmieci i innych nieczystości oraz chwastów i traw z całej powierzchni chodników, ścieżek rowerowych, schodów i przejść oraz przylegających do nich części jezdni. Jest wykonywane ręcznie z użyciem szczotek, mioteł i łopat lub mechanicznie za pomocą małych zamiatarek mechanicznych, specjalnych odkurzaczy, wypalarek do chwastów, bądź z zastosowaniem bezpiecznych środków chwastobójczych. Porządkami objęte jest w sumie ponad 580 metrów kwadratowych chodników i ścieżek rowerowych oraz 441 kilometrów jezdni.

Także tereny, na których zlokalizowane są: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skate parki, tory do jazdy na rowerach są sprawdzane i sprzątane regularnie. Marzec jest pierwszym w roku miesiącem, w którym częstotliwość sprzątania wzrasta dwukrotnie - do października czynności te wykonywane są cztery razy w miesiącu.