Zarząd Dróg wprowadza działania profilaktyczne na wypadek zagrożenia koronowirusem

2020-03-06 8:41
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

Od soboty 7 marca w bydgoskiej komunikacji wyłączone zostaną tzw. „ciepłe przyciski". Oznacza to, że pasażerowie nie będą już mogli samodzielnie otwierać drzwi w autobusach i tramwajach.

Tak ja przed laty, wszystkie drzwi będą otwierać kierowcy. Ma to na celu ograniczenie kontaktu pasażerów z przyciskami i jednocześnie zapewnienie przepływu powietrza w pojazdach. O wprowadzeniu tego typu działań powiadomieni zostali już przewoźnicy (MZK, IREX, Tramwaj Fordon), którzy wykonują kursy na zlecenie ZDMiKP. Przypominamy, że jednym z podstawowych sposób na ograniczenie ewentualnego zagrożenia, jest zachowanie higieny i czystości. Nasi przewoźnicy każdego dnia dbają o czystość w pojazdach komunikacji zbiorowej na możliwie najwyższym poziomie. Sprzątane są siedzenia, podłogi, szyby, kasowniki oraz poręcze i wszystkie uchwyty dla pasażerów. Cyklicznie każdy pojazd ma też wykonywane tzw. mycie gruntowe.

- Niezależnie od powyższych działań profilaktycznych, jesteśmy w pełnej gotowi do realizacji zaleceń i zadań jakie zostaną nałożone na ZDMiKP oraz wszystkich przewoźników przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. - informuje Tomasz Okoński, rzecznik bydgoskich drogowców.

Aby ustrzec się przed zakażeniem, należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił także infolinię NFZ 800 – 190 - 590