Zielone inwestycje w Bydgoszczy

2023-03-20 14:25
Nowe drzewa w mieście
Autor: UM Bygdoszcz

Tysiąc drzew pojawi się przy bydgoskich ulicach. Na zielone inwestycje miasto w tegorocznym budżecie zabezpieczyło około 50 milionów złotych. Zieloną rewolucję przejdą między innymi tereny w Starym Fordonie i obszar przy budowanych mostach nad Brdą.

Najwięcej drzew i krzewów w Bydgoszczy sadzonych jest przy okazji dużych inwestycji drogowych. Szpalery drzew ozdobią między innymi ulice Chemiczną, Smukalską i Jeździecką. W tym roku zakończy się między innymi rewitalizacja terenów rekreacyjnych położonych na brzegu rzeki w Starym Fordonie. Wzdłuż spacerowych alejek oprócz trawników urządzone zostaną także łąki kwietne. Wytyczona zostanie specjalna ścieżka dydaktyczna. Z nowymi nasadzeniami połączono również budowę nowych mostów nad Brdą. W tegorocznym budżecie zapisano także środki na zadania związane z pracami przy zieleni na Wyspie Młyńskiej, dosadzenie drzew nad Kanałem Bydgoskim, rewitalizację placu Kościeleckich czy urządzenie skweru na Wyżynach.