ZUS: Część zadłużonych firm też może skorzystać ze zwolnienia ze składek

2020-04-30 18:40
pixabay
Autor: brak danych

Firmy, które miały zaległości na koniec grudnia 2019r. poniżej 12 miesięcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek. Chodzi np. o sytuacje, kiedy firma nie regulowała należności przez 3 lub 6 miesięcy. O pomoc mogą także się ubiegać firmy, które wprawdzie miały na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale rozłożyły dług na raty, podpisując z Zakładem odpowiednią umowę.

Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które na koniec 2019 roku miały zadłużenie z tytułu składek za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy i nie miały podpisanej z ZUS umowy ratalnej. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji, ale dopiero później napotkał trudności z powodu epidemii COVID-19 .

Z pomocy może skorzystać przedsiębiorca, który wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie długu na raty – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek. Zwolnienie ze składek Tzw. tarcza antykryzysowa z początkiem kwietnia dała części firm prawo do zwolnienia z nieopłaconych składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. Chodzi o małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, a także przedsiębiorców, którzy płacą składki tylko za siebie z przychodem do kwoty 15 681 zł. Ze zwolnienia mogą także skorzystać duchowni. Dzięki wprowadzonym zmianom w tarczy 2.0. więcej osób i firm będzie miało prawo do zwolnienia ze składek. Obecnie z ulgi mogą skorzystać również spółdzielnie socjalne. A przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, są zwolnieni z połowy składek wynikających z dokumentów rozliczeniowych.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych. A w przypadku spółdzielni socjalnych nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Co ważne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych zwolnieniu będą podlegać składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego