ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów

2020-02-17 7:28
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał już ponad 9,73 mln deklaracji podatkowych PIT do swoich klientów. Trafią one do wszystkich osób, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały świadczenie wypłacane przez naszą instytucję. W województwie kujawsko - pomorskim PIT-y trafią do niemal 510,4 tys. osób.

Wzorem lat ubiegłych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podatnikom nie później niż do końca lutego 2020r. rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019r. tytułu wypłaty:

•świadczeń emerytalno-rentowych - na formularzu PIT 40A/11A, •zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego - na formularzu PIT 11A,

•świadczeń należnych po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody - na formularzu PIT 11.

W województwie kujawsko-pomorskim z blisko 510,4 wysyłanych deklaracji, w granicach 448 tys. otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kiedy ZUS wyda duplikat W uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS Kogo ZUS rozliczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że świadczeniobiorcy, którzy nie mają dodatkowych dochodów poza świadczeniem z ZUS, PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatkowym. Jeśli jednak emeryt lub rencista chce skorzystać z ulg lub odliczeń podatkowych, powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę 1 procenta, powinien dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP. Po raz pierwszy w akcji podatkowej za 2019 rok wraz z PIT 40A/11A będzie wysyłana informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek. Raport informacyjny ZUS RIA składa do ZUS-u płatnik składek, jeśli chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych danej osoby z 50 do 10 lat.

Krystyna Michałek - rzecznik regionalny ZUS woj. kujawsko - pomorskiego