Arcybiskup Tadeusz Wojda otrzymał paliusz z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce

2021-09-27 7:16
Arcybiskup Tadeusz Wojda otrzymał paliusz z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce
Autor: Gość Gdański

Nałożenie paliusza metropolicie gdańskiemu miało miejsce po raz pierwszy w historii archikatedry oliwskiej.

Niedzielnej Eucharystii przewodniczył metropolita gdański. Koncelebrowali ją biskupi pomocniczy archidiecezji gdańskiej - Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński, a także biskup senior diecezji toruńskiej - Andrzej Suski oraz kapłani diecezjalni i zakonni.

"Poświęcając swe życie, pasterz, wewnętrznie wyzwolony, staje się dla braci i sióstr narzędziem wyzwolenia. Metropolita nie otrzymuje dodatkowej władzy, ale wraz z przyjęciem paliusza na jego ramionach będzie spoczywać troska o sprawy Kościoła na terenie gdańskiej prowincji kościelnej." - podkreślił podczas uroczystości nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio.

"Paliusz ten, który możesz nosić w granicach Twojej prowincji kościelnej, niech będzie symbolem jedności i znakiem komunii ze Stolicą Apostolską. Niech będzie więzią miłości i wezwaniem do ewangelicznego męstwa." - dodał abp Pennacchio.

Jak zauważył metropolita gdański, paliusz opasuje duchem Bożym całą wspólnotę metropolitalną, aby mogła zachować czystość i niewinność. Zachęca również do zachowania przejrzystości moralnej i uczuciowej, ale też i czystości i przejrzystości w postawach moralnych i religijnych, społecznych i politycznych, do przeciwstawiania się wszelkim formom rozwiązłości, uwłaczającej godności człowieka i chrześcijanina.

W niedzielnej uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, klerycy Gdańskiego Seminarium Duchownego, reprezentanci innych religii i wyznań chrześcijańskichoraz wierni świeccy.