Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla Ukrainców

2022-03-29 12:00
Darmowe przejazdy komunikacją miejską dla Ukrainców
Autor: Katarzyna Polita / Radio Plus

Do końca kwietnia taka forma pomocy uchodźcom wojennym będzie dostępna w Gdańsku, Gdyni oraz gminach zrzeszonych w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Samorządy, organizacje, przedsiębiorcy czy w końcu - mieszkańcy Pomorza pomagają Ukraincom, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną, na wiele różnych sposób. Dotychczas, do województwa przybyło około 25 tys. obywateli Ukrainy, około połowa z nich znalazła schronienie w domach Pomorzan. Za pośrednictwem specustawy mogą oni wyrobić nr PESEL, który daje im możliwość ze skorzystania ze świadczeń finansowych, po które mogą się także zgłosić Polacy.

Równolegle prowadzone są zbiórki pieniężne i rzeczowe. Dary są przekazywane Ukraincom na miejscu, jak i przesyłane za ukrainską granice. Inną formą pomocy było także darmowe korzystanie z komunikacji miejskiej oraz wybranych połączeń pociągów dalekobieżnych.

Zgodnie z decyzją władz Gdańska, Gdyni oraz gmin zrzeszonych w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, Ukraincy z darmowych przejazdów komunikacją miejską będą mogli skorzystać jeszcze do końca kwietnia. Nieodpłatne przejazdy dla migrantów wojennych z obywatelstwem ukraińskim będą odbywały się na podstawie jednego z trzech dokumentów:- paszportu ze stemplem wjazdowym od daty 24 lutego; - karty pobytu uchodźcy; - tymczasowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Początkowo miało obowiązywać do 31 marca, teraz jednak podjęto decyzję o przedłużeniu tego okresu – do 30 kwietnia. Możliwość bezpłatnych przejazdów ukraińskim uchodźcom umożliwili również przewoźnicy kolejowi – SKM PKP Trójmiasto i Polregio. Ulga obowiązuje do odwołania, a do skorzystania z niej potrzebne jest jedynie okazanie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.