Bezpłatne zajęcia WenDo dla kobiet

2022-04-13 12:19
zdjęcie przykładowe
Autor: pixabay.com

WenDo – metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, która uczy, jak w różnych sytuacjach chronić własne granice i nie odczuwać bezradności Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku.

Ośrodek Interwencji Kryzysowjej Miejskiego OŚrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku organizuje bezpłatne zajęcia WenDo dla kobiet. Są to warsztaty asertywności i samoobrony. Służą m.in. profilaktyce i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

To pomoc także dla kobiet, które są w trudnej sytuacji psychologicznej, doświadczają stresu i emocjonalnego przeciążenia. Udział w zajęciach WenDo pozwoli skutecznie chronić przed niepożądanymi, agresywnymi zachowaniami w codziennym życiu. Uczestniczki nauczą się też samoobrony fizycznej, psychicznej i słownej.

Obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia br., pod numerem tel.: 58 511 01 21 (liczba miejsc jest ograniczona).

Zajęcia odbędą się w sobotę oraz niedzielę, 23 i 24 kwietnia br., w godz. od 10.00 do 17.00 w siedzibie OIK MOPR. Poprowadzi je trenerka WenDo, p. Liliana Otręba.