Budżet obywatelski w Gdańsku

2017-03-27 11:28
Gdansk
Autor: brak danych

Piątek jest ostatnim dniem składania propozycji projektów, które według gdańszczan powinny być zrealizowane w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Na projekty mieszkańców przeznaczonych jest 14 milionów złotych, w tym 2,8 miliona na projekty ogólnomiejskie i 11,2 miliona na projekty w dzielnicach.

Piątek jest ostatnim dniem składania propozycji projektów, które według gdańszczan powinny być zrealizowane w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Na projekty mieszkańców przeznaczonych jest 14 milionów złotych, w tym 2,8 miliona na projekty ogólnomiejskie i 11,2 miliona na projekty w dzielnicach. Propozycje projektów, oprócz złożenia w elektronicznym systemie naboru wniosków wydrukowany formularz wraz z podpisami poparcia 15 gdańszczan należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (dowolny Zespół Obsługi Mieszkańców) – w piątek, 31 marca urząd czynny jest do godz. 15.00. Można także przesłać formularz poczta – liczy się data stempla pocztowego. Głosowanie na projekty zaplanowane jest od 18 września do 2 października 2017 r. Projekty wybrane przez mieszkańców będą realizowane w 2018 i 2019 roku.