Czy bryła bursztynu w Gdańsku będzie rekordzistką?

2021-10-04 15:06
foto: M.Kosma-Szczerek / Muzeum Gdańska
Autor: media.gdansk.pl

Okaz ważący 68 kilogramów pochodzi z Sumatry i wkrótce może zostać wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa.

Bursztyn sumatrzański jest nieco młodszy od tego powszechnie występującego nad Bałtykiem i pochodzi z Sumatry - wyspy w Azji Południowo-Wschodniej, w Archipelagu Malajskim. Wygląda jak skała, albo meteoryt. Występuje w pokładach węgla brunatnego, skąd jest wydobywany jako surowiec dodatkowy. Gdy pada na niego światło UV, opalizuje na niebiesko.

Ten okaz trafił do Muzeum Bursztynu trzy lata temu, ze Stanów Zjednoczonych. Gdańscy muzealnicy zauważyli go podczas Targów Amberif i uznali, że warto, by pozostała w Gdańsku. Muzeum aplikowało o środki na zakup bryły już przed otwarciem nowej siedziby i tak zakup bryły został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych w kwocie 112 027,15 zł brutto.

Wkrótce będzie można rozpocząć starania o wpisanie jej do Księgi Rekordów Guinessa. Dotychczasowa oficjalna bursztynowa rekordzistka pochodzi również z Sumatry, waży 50 kg i znajduje się w kolekcji przedsiębiorcy Josepha Fama z Singapuru.