Duża szansa na dofinansowanie z budżetu państwa budowy Drogi Czerwonej w Gdyni

2019-07-22 13:54 Alicja Samolewicz
fot.pixabay.com
Autor: brak danych

Trasa ma w znaczący sposób poprawić logistykę towarową Portu Gdynia.

W ubiegłym tygodniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie przegłosował nowelizację ustawy o portach i przystaniach. Dostosowuje ona przepisy krajowe do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólnych zasad dotyczących przejrzystości finansowej portów. Jak przekonują władze Gdyni, dotąd ruch do i z portu odbywał się po drogach przeznaczonych do obsługi mieszkańców, a nie ciężkiego transportu. W efekcie, zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy ciężarówek tracili nerwy i pieniądze w korkach, a przeciążone jezdnie co chwilę wymagały remontów. Brak Drogi Czerwonej dla portu stanowi barierę rozwojową, a dla mieszkańców niezasłużone utrapienie. Koszt budowy trasy ma wynieść ok. 1,5 mld zł. Całość prac ma zostać zakończona za osiem lat.