Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce przyjął Kartę Praw Osób Bezdomnych

2020-02-28 11:16
źródło: mopr.gda.pl
Autor: brak danych

Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska.

Karta Praw Osób Bezdomnych to zbiór podstawowych praw osób bezdomnych, zawiera zobowiązania do przestrzegania i poszanowania podstawowych uprawnień tej grupy społecznej. To odpowiedź na europejską kampanię na rzecz uznania praw osób bezdomnych. Projekt funkcjonuje już m.in. w Barcelonie, Mostoles i Santiago de Compostela. Dokument składa się z 11 punktów, zawierających najważniejsze prawa z punktu widzenia bezdomnych. Karta ma motywować urzędników, aby tworzyli dla tych osób miejsca zamieszkania. Władze miasta powinny też ułatwić bezdomnym dostęp do adresu korespondencyjnego. Dokument zapewnia bezdomnym m.in. prawo do swobodnego poruszania się w przestrzeni publicznej, korzystania z urządzeń sanitarnych i usług ratujących życie czy udział w wyborach. Nad opracowaniem Karty Praw Osób Bezdomnych pracowali przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG, a także Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań, Stowarzyszenie Resocjalizacyjno-Opiekuńcze Prometeusz, Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W dyskusji brały udział również osoby bezdomne.