Gdańsk: spotkania świąteczne

2018-12-11 11:11
Gdańsk: spotkania świąteczne
Autor: brak danych

Około 200 paczek świątecznych przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku dla osób starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Pierwsze spotkanie w najbliższy piątek, 14 grudnia w Centrum Pracy Socjalnej przy ulicy Marynarki Polskiej 134 A. Początek o godzinie 12.00. Będą życzenia, świąteczny poczęstunek i słodkie podarunki. Z kolei 18 grudnia o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 na Wigilię pracownicy CPS nr 8 zaprosili swoich samotnych, starszych podopiecznych. Dwadzieścioro osób celebrować będzie uroczystą kolację, której towarzyszyć ma występ artystyczny uczniów. W świątecznym spotkaniu 19 grudnia udział wezmą również seniorzy i osoby niepełnosprawne m.in. z dzielnicy Orunia i Św. Wojciech – dwadzieścioro osób zaprosili na Wigilię pracownicy CPS 3 przy ulicy Dyrekcyjnej 5. Podczas kolacji, która rozpocznie się o godzinie 14, uczestnicy otrzymają paczki ze słodyczami. Spotkania opłatkowe, jak co roku organizują także prowadzący placówki wsparcia, m.in. dzienne domy pomocy czy schroniska dla osób bezdomnych. I tak Wigilia, w której jest też miejsce przy stole dla niespodziewanego gościa, odbędzie się 19 grudnia o godzinie 12.00 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej 4 na Stogach. Natomiast już 11 grudnia o godzinie 11 świętować będą mieszkańcy i ich goście DPS przy ulicy Starogardzkiej 20. Mieszkańcy schronisk dla osób w kryzysie bezdomności oraz korzystający ze wsparcia w gdańskich noclegowniach, podzielą się tam opłatkiem głównie 24 grudnia. Nie zabraknie tradycyjnych potraw i kolęd oraz… miejsca dla każdego, potrzebującego człowieka.