Gminy nadmorskie apelują o dodatkowe wsparcie na turystyki

2021-01-19 20:05
foto: pixabay.com
Autor: brak danych

Apel jest spowodowany decyzją Rządu o wsparciu regionów górskich, które z powodu wzmożonych obostrzeń, nie mogą obecnie prowadzić działalności.

W czasie konferencji prasowej 11 stycznia, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin, ogłosił dodatkowy program pomocowy dla gmin z regionów turystycznych. Wsparcie jest zorganizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych a pula dostępnych środków to w sumie miliard złotych. Gminy górskie mogą ubiegać się o te środki w ciągu 30 dni od rozpoczęcia programu (13 stycznia), po czym pieniądze mają otrzymać w ciągu kolejnych 30 dni. Koalicja Nadmorska składająca się z przedstawicieli wybranych nadmorskich miejscowości zaapelowała do rządu o przeznaczenie dodatkowych środków również na wsparcie turystyki w regionach nadbałtyckich. Członkowie Koalicji swój apel uzasadniają tym, że w ciągu ostatnich kilku lat, preferowane kierunki turystyczne w Polsce zmieniły się. Góry nie są już dominującym kierunkiem podróży polaków w czasie zimowych wypadów a nad morzem obowiązuje całoroczny ruch turystyczny. W przypadku przeznaczenia dodatkowego wsparcia akurat gminom górskim zadecydowały statystyki ruchu turystycznego w pierwszym kwartale z trzech ostatnich lat. Według nich, w tym okresie 40% ruchu turystycznego w Polsce odbywał się właśnie w gminach górskich, gdzie dla porównania w tym samym okresie 15% ruchu odbywało się w gminach nadmorskich. Jak podkreśla rząd, program wsparcia dla regionów górskich jest tylko dodatkiem. Pozostałe regiony w Polsce wciąż mogą skorzystać z innych narzędzi pomocowych, które sukcesywnie były wypłacane od początku pandemii. Niewykluczone, że w przyszłości pomoc rządowa będzie projektowana tak, aby realnie mogła wesprzeć branże i regiony w Polsce najbardziej poszkodowane przez pandemię i wdrożone obostrzenia.

Gminy nadmorskie apelują o dodatkowe wsparcie na turystyki