Gyddanyzc – nowa nazwa skweru

2019-04-25 15:07
Fragment kroniki Jana Kanapariusza w której po raz pierwszy pojawia się nazwa Gyddanyzc.
Autor: Miasto Gdańsk

Uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy skwerowi przy kościele Św. Brygidy podjęli dziś gdańscy radni. Plac, który wcześniej nosił nazwę Henryka Janowskiego, od dziś będzie nazywał się Skwer Gyddanyzc.

Nazwa Gyddanyzc z dopiskiem urbs (łac. miasto), pojawiła się po raz pierwszy w Żywocie Św. Wojciecha, spisanym przez Jana Kanapariusza na przełomie X i XI wieku. Zgodnie z zapisami benedyktyńskiego mnicha, Św. Wojciech miał przebywać w "urbs Gyddanyzc" w 997. Stąd przekonanie, że już wtedy Gdańsk był miastem. Z tego też powodu ten właśnie rok przyjmuje się jako historyczną datę od której liczy się istnienie Gdańska jako miasta. Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy wystąpił Prezydent Gdańska. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwko było 5, zaś 7 radnych wstrzymało się od głosu.