Koniec wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

2021-01-07 18:36
fot. archiwum Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
Autor: brak danych

Prace, które objęły m.in. rewitalizację elewacji, remont dachu, a także przebudowę prezbiterium, były największymi w powojennych dziejach tej największej gdańskiej świątyni.

Projekt pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" realizowany był od 2017 roku. Jego głównym celem było zachowanie dziedzictwa kulturowego świątyni dla przyszłych pokoleń. Jak przekonuje ks. prał. Ireneusz Bradtke, proboszcz Bazyliki Mariackiej, dzięki realizacji projektu wzrosła atrakcyjność turystyczna i estetyka świątyni, oraz całego głównego miasta. Ponadto Bazylika zaczęła pełnić nowe funkcje, dzięki stworzeniu multimedialnej sali wystawowej w pomieszczeniach dawnej kotłowni. Prace kosztowały blisko 20 mln złotych, z czego znaczna część pochodziła z dofinansowania z Unii Europejskiej.

Koniec wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku