Konserwacja sali Wielki Krzysztof w budynku Ratusza Głównego Miasta Gdańska

2019-02-20 11:04
fot. D. Kula, mat. Muzeum Gdańska
Autor: brak danych

Do 1902 roku pomieszczenie służyło jako archiwum miejskie, gdzie przechowywano przywileje, korespondencję, księgi gruntowe i inne dokumenty.

Jak informuje Muzeum Gdańska zadania konserwatorskie podzielono na trzy etapy. W pierwszej fazie dokonana zostanie dezynfekcja sali. Usunięte zostaną zdegradowane zaprawy konserwatorskie, a warstwy polichromii zostaną zabezpieczone i skonsolidowane. Następnie przy pomocy lasera specjaliści oczyszczą malowidła, a także wzmocnią i uzupełnią powstałe w nich ubytki. Ostatnim etapem będzie przede wszystkim odkrycie pierwotnych warstw malarskich znajdujących się na wspornikach, a także uzupełnienie ubytków form rzeźbiarskich i zabezpieczenie konstrukcji. Sala Wielki Krzysztof ma zostać ponownie udostępniona do zwiedzania pod koniec roku.