Mieszkańcy Kwidzyna będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości

2022-04-08 10:03
Mieszkańcy Kwidzyna będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości
Autor: pixabay.com

Ulga dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych lub mieszkań, w których nieodpłatnie zakwaterowano osoby, które po 24 lutego 2022 roku przybyły z Ukrainy.

"Rada Miejska w Kwidzynie podjęła drugą uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2022 r. budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zamieszkałe przez uchodźców z Ukrainy, w celu nieodpłatnego zakwaterowania." - informuje kwidzyński magistrat.

Osoby zamierzające skorzystać ze zwolnienia powinny złożyć do Burmistrza Miasta Kwidzyna:

- Zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia, będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXIX/362/22 Rady Miejskiej w Kwidzynie, z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz- Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 lub jej korektę /deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 lub jej korektę wraz z załącznikami ZIN-2 lub ZDN-2.

Uchwała Rady Miasta Kwidzyna wejdzie w życie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.