Mieszkańcy otrzymają decyzje w sprawie podatków od nieruchomości

2022-01-11 12:00
zdjęcie ilustracyjne
Autor: pixabay.com

W Gdańsku - osobiście od urzędników, w Gdyni - elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

Początek roku to czas, kiedy mieszkańcy otrzymują decyzje dotyczące wysokości podatku od nieruchomości. W Gdańsku listy z decyzjami - około 130 tys. - mieszkańcy otrzymają osobiście od urzędników. Akcja potrwa do 8 lutego, pracownicy Urzędu będą dostarczać decyzje od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00 - 20:00, przeważnie po godzinach pracy w urzędzie.

Gdańszczanie powinni pamiętać o tym, że: doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę, na żądanie podatnika są zobowiązani do przedstawienia legitymacji służbowej. Przy otrzymaniu decyzji, należy jej odbiór potwierdzić czytelnym podpisem. Jeżeli nie ma nas w domu, urzędnik może list zostawić u sąsiada, pod warunkiem, że zobowiąże się on do osobistego przekazania.

Urzędnicy są zobowiązani do zachowania obostrzeń sanitarnych - maseczek, dystansu, opcjonalnie rękawiczek. Każdy z roznoszących ma aktualny certyfikat szczepień przeciwko Covid - 19. Po terminie zakończenia akcji, decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Z kolei w Gdyni, ze względu na sytuacje covidową, decyzje także w tym roku będą wysyłane pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Wysokość podatku od nieruchomości oraz informację o tym, jak go uiścić, co roku można znaleźć w decyzji podatkowej przekazywanej mieszkańcom przez Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni. W 2022 roku – podobnie jak w roku bieżącym – dokumenty te będą wysyłane pocztą lub drogą elektroniczną. To ważna informacja również dla seniorów.

Aby otrzymać decyzję podatkową drogą elektroniczną, najprościej wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło „Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni” i kliknąć w znajdujący się tam baner Platformy Cyfrowego Urzędu. Potem należy wybrać z listy usług „Sprawy ogólne”, a następnie „Pismo ogólne do urzędu”.

Stawki podatku od nieruchomości są dostępne na stronach internetowych Urzędów.