Można jeść mięso w Sylwestra

2021-12-31 8:30
zdjęcie ilustracyjne
Autor: fot. pixabay.com

We wszystkich diecezjach kościoła katolickiego wierni otrzymali dyspensę na piątek, 31 grudnia.

W związku z oktawą świąt Bożego Narodzenia oraz licznymi planami sylwestrowej zabawy, arcybiskup metropolita Gdański, Tadeusz Wojda, udziela dyspensy wszystkim katolikom od pokarmów mięsnych. Nie jest to odosobniony przypadek -taka dyspensa obowiązuje dzisiaj na terenie wszystkich diecezji.

Decyzja o dyspensie opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego Kanonicznego (Kan. 87. § 1. KPK) "biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra - od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej władzy".

Katolicy, którzy skorzystają z dyspensy, mogą odmówić modlitwę w intencjach papieża oraz podjąć jakąś inną formę zadośćuczynienia za brak postu tego dnia. Piątek, jako dzień pokutny w kościele katolickim, wzywa katolików do m.in.: modlitwy, postu i jałmużny.