Można obejrzeć projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gdańska

2021-10-19 15:21
zdjęcie przykładowe
Autor: pixabay.com

Do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Do 17 października w Biurze Rozwoju Gdańska obejrzeć możemy trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gdańska.

Projekty dotyczą między innymi Brzeźna. Głównym celem sporządzenia projektu planu jest budowa basenu dla trzech dzielnic: Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy przy zespole szkolnym w Brzeźnie. 

Kolejne dwa plany dotyczą rejonu ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza na Stogach. Celem prac nad projektem planu jest umożliwienie rozwoju funkcji przemysłowo-usługowo-składowych w tej części miasta. Trzeci z planów zagospodarowania przestrzennego dotyczy rejonu kąpieliska morskiego Stogi II.

Z projektami możemy zapoznać się w Biurze Rozwoju Gdańska. W planie są też dyskusje z mieszkańcami online. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w czwartek o 17 i dotyczyć będzie planów dla Brzeźna.

Słuchaj Dostępne są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gdańska