Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Sopotu

2022-01-05 18:00
zdjęcie ilustracyjne
Autor: pixabay.com

Punkt działa przy sopockim Monciaku a osoby, które tam się zgłoszą pomoc uzyskają maksymalnie w czasie jednego dnia roboczego. Pomoc zapewniają prawnicym, radcy prawni i mediatorzy z Fundacji Instytutu Aktywizacji Regionów.

Nieodpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie oraz mediacje to trzy filary pomocy, z których mogą skorzystać Sopocianie. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Sopotu, który wykażą, że nie stać ich na odpłatne porady prawne. Wtedy muszą dostarczyć oświadczenie, które wolontariusze z Fundacji Instytutu Aktywizacji Regionów, przekażą władzom gminy. W przypadku porad telefonicznych, taka deklaracja musi paść ustnie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in.: - poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniu przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym; - wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; - sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;- przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:- obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji; - obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zabezpieczenia społecznego.

Ze względu na sytuacje pandemiczną, obecnie prawnicy, radcy prawni i mediatorzy świadczą pomoc telefonicznie lub przez inne formy komunikacji. Spotkania bezpośrednie są ograniczane. Szczegóły na stronie Fundacji Instytutu Aktywizacji Regionów

/ via sopot.pl

Listen to "Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Sopotu" on Spreaker.