Nowa inwestycja w Słowińskim Parku Narodowym

2021-08-24 11:17
foto: slowinskipn.pl
Autor: brak danych

Po niemal 100 latach zostaną tam odtworzone naturalne tereny zalewowe rzeki Łupawy. Koszt inwestycji, która ma się zakończyć w końcu września 2023 r., to 12,5 mln zł.

Porozumienie ws. dofinansowania przedsięwzięcia podpisali w poniedziałek w Gdańsku dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Andrzej Winiarski oraz p.o. dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego Andrzej Demczak. Inwestycja ma przywrócić naturalnym terenom zalewowym rzeki Łupawy ich pierwotną funkcję, którą utraciły podczas budowy elektrowni wodnej ok. 100 lat temu. Ma to zapobiec wysychaniu naturalnych lasów łęgowych oraz stworzyć warunki do rozwoju fauny w starorzeczu na prawym brzegu rzeki. Pod względem technicznym inwestycja będzie polegać na przeniesieniu linii zabezpieczenia terenów przyległych z wału przeciwpowodziowego przy rzece na wał traktowany obecnie jako zapasowy. Wał przy Łupawie zostanie w sposób kontrolowany otwarty, tak, aby przepuszczał wody powodziowe, przywracając tym samym naturalny cykl zasilania lasów łęgowych w wodę. Ochrona przeciwpowodziowa zostanie przeniesiona na obecny wał zapasowy, który znajduje się poza starorzeczem. Inwestycja poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe dwóch miejscowości: Smołdzino i Żelazo. Jej całkowity koszt to 12,5 mln zł, z czego 4 mln pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. W finansowanie włączą się również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Słowiński Park Narodowy. Przewidywany termin zakończenia robót to koniec września 2023 r.