Nowe projekty miejscowych planów zagospodarowania gdańskich dzielnic.

2016-10-04 13:40
Gdańsk
Autor: brak danych

Nowe projekty miejscowych planów zagospodarowania gdańskich dzielnic.

Na cały miesiąc (od 30 września do 31 października) w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono sześć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Towarzyszyć temu będą dyskusje publiczne o każdym z planów Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Mówi Michał Piotrowski z urzędu miasta. PLAN Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji w dni robocze między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl Terminy dyskusji publicznych Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, początek każdej - o godzinie 17. 5 października. - Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II 11 października - Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak 12 października - Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II 18 października - Młode Miasto – Gazownia II 20 października - Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej 24 października - VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego

PLAN