Obchody Dnia Świętości Życia

2017-03-20 8:42
Obchody Dnia Świętości Życia
Autor: brak danych

Główne obchody Uroczystości Zwiastowania Pańskiego – Dnia Świętości Życia odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Uroczystość rozpocznie się o godz. 18.00 w najbliższą sobotę.

Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!. Dzień Świętości Życia to także dzień solidarności z życiem, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym, bezbronnym i najsłabszym. Msza Św. połączona z przyjęciem duchowej adopcji dziecka poczętego rozpocznie się o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. Program: 17.30 Różaniec przed Najświętszym Sakramentem z modlitwą dziękczynną za każde nowe życie 18.00 Msza Święta z obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego W odpowiedzi na wezwanie św. Jana Pawła II zawartego w encyklice Evangelium Vitae, polski Episkopat w 1998 r. ustanowił uroczystość Zwiastowania Pańskiego Dniem Świętości Życia. Wyrazem troski o tę świętość i godność ludzkiego życia od samego początku aż do śmierci jest promowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jak informuje ks. Jan Uchwat: Istotą tej adopcji jest objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu dziecka, które jest zagrożone śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach tak wiele kobiet na całym świecie rozważa aborcję z przyczyn ekonomicznych, ze strachu przed trudem wychowania i z powodu braku wsparcia najbliższych w tej trudnej dla nich sytuacji. Zdajemy sobie sprawę jak wielkie spustoszenie duchowe, emocjonalne i psychiczne stanowi aborcja, szczególnie dla matek i jak wielkim złem jest śmierć niewinnego. Od tego nieszczęścia z Bożą pomocą można uchronić wiele istnień ludzkich. Duchowa adopcja polega na codziennym odmawianiu w intencji jednego dziecka dziesiątki różańca wraz ze specjalną dodatkową modlitwą przez 9 miesięcy. Ponadto można do tego dodać dowolne praktyki pobożnościowe i ascetyczne w intencji adoptowanego dziecka.