Obchody uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

2018-08-17 0:16
Bazylika Mariacka
Autor: brak danych

"Każde nowe polskie pokolenie musi dobrze przerobić lekcję historycznej pamięci. Przyswoić i zrozumieć jej wartość" – mówił podczas wczorajszej uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny abp Sławoj Leszek Głódź. Metropolita Gdański podkreślił, że przeszłe zdarzenia mają bardzo dużą wartość dla naszej przyszłości.

Poniżej prezentujemy fragment homilii Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia wygłoszonej z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, 15 sierpnia 2018 roku: Dziś wielka uroczystość Kościoła – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ewangelia według Św. Łukasza towarzyszy Maryi, która wędruje do domu swej kuzynki Elżbiety, żony Zachariasza. Aby ją odwiedzić. Uczestniczyć w radości jej błogosławionego stanu, na który długo oczekiwała. Słuchamy słów pozdrowienia wypowiedzianego na widok Maryi przez Elżbietę: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twego łona. Rozpoznała wielkość Tej, która przybyła do niej w odwiedziny. Wybranej na Matkę Bożego Syna. Także dzieciątko, które Elżbieta nosiła w swym łonie, z radością poruszyło się, kiedy Maryja wypowiedziała słowa powitania. To dzieciątko to przyszły św. Jan Chrzciciel. Wielki prorok, który będzie zapowiadał wypełnienie się obietnic mesjańskich, nadejście Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata (J 1, 29. 36). W ludzkich sercach będzie dla Niego przygotowywał drogę. Słuchamy słów Maryi w odpowiedzi na słowa Elżbiety. Słów pokory i uwielbienia dla Boga za wielki dar łaski, który otrzymała: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej (Łk 1, 47). Bóg odmienił Jej życie, los, włączył Ją w historię zbawienia: Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48).

Fragment Homilii