OKSiBP w Cieplewie z unijnym dofinansowaniem

2022-08-31 7:45
OKSiBP w Cieplewie z unijnym dofinansowaniem
Autor: OKSiBP Cieplewo

Środki w wysokości ponad 170 tys. zł pochodzą z z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

"Wartość naszego projektu to w sumie ponad 200 tys. zł. Obejmował m.in. webinaria i szkolenia dla pracowników, zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury, stworzenie strategii cyfrowej dla naszej instytucji oraz dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej. Większość wydatków przeznaczyliśmy na zakup nowoczesnego sprzętu i programów do realizacji oferty on-line oraz streamingu." - informuje Grzegorz Antoni Cwaliński, dyrektor Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie.

Jednym z kilku działań instytucji, realizowanych w wykorzystaniem sprzętu zakupionego dzięki środkom z grantu, jest stworzenie Gminnego Archiwum Cyfrowego. W tym celu zakupiono m.in. pojemny serwer. W archiwum gromadzone są m.in. materiały filmowe i fotografie dokumentujące działalność ośrodka, oraz cyfrowe kopie zdjęć, dokumentów i publikacji, związanych z historią gminy.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.