Pięć ofert w przetargu na rozbudowę DK22

2022-04-20 11:03
Pięć ofert w przetargu na rozbudowę DK22
Autor: pixabay.com

Prace obejmą ponad 10 km trasy od granic administracyjnych Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim.

"Na trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, skorygowane będą łuki poziome i spadki poprzeczne. Przebudowany zostanie również system odwodnienia i zbiorników retencyjnych oraz przepusty pod drogą krajową. " - informuje gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na całej długości przebudowanego odcinka ma powstać ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscem postoju oraz kanał technologiczny. Prace budowalne przewidują również przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej.

GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania ponad 158 mln zł.