Pierwszy etap budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną na ukończeniu

2022-07-26 10:09
Pierwszy etap budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną na ukończeniu
Autor: NDI/Besix

Oficjalna inauguracja działalności Kanału Żeglugowego ma nastąpić 17 września. Docelowe parametry ma on uzyskać w przyszłym roku.

"Zaawansowanie naszej budowy zbliża się do 98 procent całego stanu prac do wykonania. Na części lądowej w większości pozostały prace wykończeniowe, nasadzenia, zieleń, jak równie zakończenie testów i prób związanych z obrotem mostów i ruchem śluzy." – informuje Marcin Janczewski, kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix.

W porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej prowadzone są jeszcze roboty związane z realizacją falochronu zachodniego i wschodniego.

Na falochronie zachodnim pozostały ostatnie prace przy odwodnieniu linowym, kanalizacji deszczowej, wykonaniu nawierzchni z kostki oraz zakończeniu części głowicy w zakresie robót żelbetowych i ułożenia prefabrykowanych elementów typu x-block. Na falochronie wschodnim również pozostały do zrobienie jedynie części nadwodne. Realizacja części podwodnych falochronów już została zakończona.

W rejonie sztucznej wyspy obecnie trwa profilowanie kamienia hydrotechnicznego zgodnie z przekrojem docelowym.

Nowy kanał żeglugowy ma  kilometr długości i pięć metrów głębokości. Sama śluza ma 200 metrów długości, 25 metrów szerokości i 6,5 metra głębokości. Inwestycja ma pozwolić na wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów oraz szerokości do 20 metrów.