Pomoc bezdomnym również latem

2022-07-11 11:44
zdjęcie przykładowe
Autor: pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prosi o przekazywanie informacji dotyczących osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych.

Dzięki takim zgłoszeniom pracownicy socjalni mogą dotrzeć do potrzebujących i zaoferować im konkretne wsparcie.

Niebezpieczeństwo dla nich stanowią przede wszystkim upały, które mogą prowadzić do odwodnienia organizmu, skutkującego stanem zagrożenia życia.

Osoba bezdomna może skorzystać ze schronienia lub pomocy: żywnościowej, rzeczowej, finansowej, czy aktywizującej życiowo.

Zgłoszenia o osobach bezdomnych należy składać do telefonicznie do Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ulicy Piekarniczej 16 w Gdańsku - tel. 58 522 38. Do gdańskiej straży miejskiej - nr tel. 986 lub, w przypadkach wymagających interwencji, pod numer alarmowy 112.

Powiadomienie można złożyć również przez aplikację Arrels, wtedy potrzebującym zajmą się streetworkerzy.