Pomoc prawna, mediacje, konsultacje obywatelskie za darmo w Gdańsku

2020-01-09 15:13
źródło: pixabay.com
Autor: brak danych

Po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zapewni takie usługi każdemu, kogo na to nie stać.

Mieszkańcy Gdańska będą mogli skorzystać z darmowych konsultacji prawnika, mediatora oraz poradnictwa obywatelskiego. Takie usługi prowadzi 19 punktów: 9 bezpośrednio prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz 10 organizacji pozarządowych, które zostały wybrane drogą konkursu. Może z nich skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, w którym poinformuje, że nie stać go na usługi prawnika w ogóle. Druki oświadczeń są dostępne w placówkach, należy je uzupełnić i podpisać na miejscu. Poradnictwo mediacyjne jest usługą świadczoną od tego roku. O pomoc mediatora może poprosić każdy, kto ma problemy czy to rodzinne, czy to prawno – finansowe. Problemy, które ocierają się o przemoc nie podlegają mediacjom. Ważne, aby była to sprawa, którą można rozwiązać polubownie, bez rozstrzygania sądu. Z takich usług nie mogą skorzystać osoby, które mają nakaz sądu o przeprowadzenie mediacji. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą opuścić domu, mogą poprosić o przyjście prawnika i konsultanta obywatelskiego. To nie dotyczy mediacji. Poza tym MOPR jest w stanie zapewnić m.in. usługi tłumacza migowego. Każdy zainteresowany konsultacjami powinien zapisać się telefonicznie, mailowo lub poprzez wypełnienie internetowego formularza. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.mopr.gda.pl