Pomorscy Radni przyjęli Strategię 2030

2021-04-12 20:07
foto: pixabay.com
Autor: brak danych

To najważniejszy dokument, który określa kierunki rozwoju Pomorza w najbliższej dekadzie.

Radni przyjęli dokument w czasie posiedzenia Sejmiku Wojewódzkiego 12 kwietnia. Jednym z najważniejszych obszarów, na którym będzie się skupiał jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Województwo pomorskie, z racji nadmorskiego położenia, jest szczególnie zagrożone występowaniem ekstremalnych zjawisk, do których należą, m.in. intensywne opady, porywiste wiatry, burze, sztormy i powodzie. Stąd tak ważne będą działania polegające na monitorowaniu stanu środowiska, przeciwdziałaniu jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do tzw. neutralności klimatycznej. Chodzi tutaj o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie warunków do przekształcenia naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych. Wśród pozostałych celów strategicznych wymienić należy m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie, wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich firm, poprawę jakości usług edukacyjnych, rozwój działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych. Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli projekt Strategii 2030. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu do realizacji. Przygotowywanie Strategii stanowiło najważniejszy etap programowania rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030.