Gdańsk. Program dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

2022-01-14 15:03
mural autorstwa Marka Looneya Rybowskiego
Autor: MOPR w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją „Pomóż Mi Żyć” prowadzi kampanię pod nazwą "OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem". W ramach projektu osoby z autyzmem mogą otrzymać m.in. specjalistyczne wsparcie.

W czasie trwania projektu dorosłe osoby z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną uczą się m.in. funkcjonowania bez opiekunów. Otrzymują też wsparcie społeczne i psychologiczne oraz mają ułatwiony kontakt z lekarzami specjalistami. Prowadzone są też kursy podnoszące kompetencje zawodowe.

Dorosłe osoby z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną nie są jedynymi którzy otrzymują pomoc. Na wsparcie mogą liczyć też osoby z ich najbliższego otoczenia. Polega ono m.in na opiece wytchnieniowej - formie opieki, która daje opiekunowi możliwość załatwienia ważnych spraw.

Organizatorzy kampanii starają się również docierać do Gdańszczan budować przyjazne postawy wobec osób z autyzmem. Pierwszym z serii działań jest powstanie muralu, który został namalowany przez Marka Looneya Rybowskiego. Znajduje się na terenie Specjalistycznego Domu Samopomocy dla Dorosłych Osób z Autyzmem przy ul. Mierosławskiego 9A. Organizatorzy kampanii chcą pokazać gdańszczanom, że osoby autystyczne są obok nich.

Wieloletnie działania pokazują, że osoby z autyzmem mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Potrzebne do tego są jednak duże nakłady pracy i nakłady finansowe, a wsparcie musi być ciągłe bo tylko wtedy będzie skuteczne.

Projekt będzie trwał do końca września. Jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją "Pomóż mi Żyć". Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Listen to "Kampania MOPR, SPOA i fundacji "Pozwól Mi Żyć"" on Spreaker.