Program "Rzeczywistość zaskakuje - nie daj się zaskoczyć"

2020-02-06 13:40
źródło: pixabay.com
Autor: brak danych

Do końca tego roku mieszkańcy województwa pomorskiego mogą bezpłatnie skorzystać z akcji informacyjno - edukacyjnej oraz wykonać badania profilaktyczne.

Program "Rzeczywistość zaskakuje - nie daj się zaskoczyć" powstał z myślą o profilaktyce nowotworu szyjki macicy oraz profilaktyce nowotworu jelita grubego. Tak jak cytologia to badanie, które można wykonać bez poważniejszego przygotowania, tak kolonoskopia już go wymaga. Akcja informacyjno - edukacyjna, ma uświadomić mieszkańcom województwa pomorskiego jak ważne są badania profilaktyczne a także obalić mity powstałe wokół zarówno badań, jak i tematu nowotworów szyjki macicy i jelita grubego. Udział w projekcie Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób cytologię! mogą wziąć kobiety aktywne zawodowo, w wieku 25-59 lat, mieszkające w województwie pomorskim, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu przesiewowego finansowanego przez NFZ. Projekt Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć –zrób kolonoskopię! dedykowany jest aktywnym zawodowo mieszkańcom województwa pomorskiego w wieku 50-65 lat (bez objawów raka jelita grubego), w wieku 40-65 lat (którzy mają w rodzinie krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego) a także w wieku 25-65 lat (z rodziny z zespołami genetycznymi) oraz którzy nie wykonywali badania kolonoskopowego w ciągu ostatnich 10 lat. O projekcie "Rzeczywistość zaskakuje - nie daj się zaskoczyć" mówią jego koordynatorzy Marek Białonoga oraz Małgorzata Kondek ze szpitala Copernicus.

"Rzeczywistość zaskakuje - nie daj się zaskoczyć"