Promocje akademickie na Politechnice Gdańskiej

2017-03-28 8:50
pg
Autor: brak danych

Promocje akademickie na Politechnice Gdańskiej Politechnika Gdańska wzbogaciła się w minionym roku o 87 doktorów, 31 doktorów habilitowanych oraz o 10 profesorów.

Politechnika Gdańska wzbogaciła się w minionym roku o 87 doktorów, 31 doktorów habilitowanych oraz o 10 profesorów. Awanse akademickie są zawsze efektem ogromnej pracy badawczej, a tym samym powodem do dumy dla całej uczelni. Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji promocji akademickich odbędzie się 29 marca o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Od kilku lat liczba promowanych systematycznie rośnie. Dla porównania, w roku 2015 stopień doktora uzyskało 56 osób, habilitowało się 16 pracowników naukowych, a 11 zdobyło tytuł profesora. – Mam nadzieję, że rok 2017 będzie dla Politechniki Gdańskiej jeszcze lepszy. Moje oczekiwania związane są z rosnącą konkurencją między różnymi ośrodkami naukowymi. Konieczna jest więc intensyfikacja pracy naukowej i wdrożeniowej – mówi rektor PG prof. Jacek Namieśnik. Promocje jak zwykle będą miały odświętną oprawę, uświetni je występ uczelnianego chóru. Promując profesorów rektor – dotykając berłem ramienia promowanego – wypowiadać będzie oficjalną formułę: Przyjmuję Cię w poczet profesorów tytularnych Politechniki Gdańskiej, zaś dokonując aktu promocji na stopień doktora habilitowanego lub doktora wypowie słowa Promuję Cię na stopień…. Wszyscy doktorzy złożą uroczyste ślubowanie. – Naukowcy, którzy będą świętować swój sukces przyczynili się do powstania istotnej liczby publikacji i innych mierzalnych efektów pracy naukowej oraz wdrożeniowej. Składam im serdeczne gratulacje – podkreśla prof. Namieśnik.