Remont Grot Szeptów w Gdańsku

2017-03-20 8:28
Remont Groty Szeptów w Gdańsku
Autor: brak danych

5 firm zgłosiło się do remontu Grot Szeptów w parku oliwskim w Gdańsku. W ramach remontu zaplanowano zabezpieczenie obiektu przed degradacją tak, by zachować wygląd i funkcje grot.

Groty Szeptów to dwie ustawione naprzeciw siebie półkule, które – ze względu na położenie i budowę – mają specyficzne właściwości akustyczne: spacerowicze siedzący do siebie plecami mogą porozumiewać się szeptem i słyszeć to, co mówią. Naprawione zostaną murki kamienne i wzmocnione zbocza skarp. Przeprowadzone zostaną też prace odprowadzające wody opadowe z grot. Wykonawca projektu zobowiązany jest też przywrócić obiektom ich zabytkowy charakter. Z górnych części muszli zostaną więc usunięte fragmenty zadaszenia wykonane z dachówek ceramicznych. Same groty zostaną przemurowane, oczyszczone, naprawione i zakonserwowane. W środku natomiast zostaną zrekonstruowane drewniane siedziska. Wejście zostanie obniżone do stanu pierwotnego, czyli o około 15 centymetrów. Prace odwadniające będą polegać natomiast na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, rynsztoków odprowadzających deszczówkę ze zbocza oraz nowej kanalizacji deszczowej i studni umożliwiającej spływanie wód deszczowych do gruntu. Goty Szeptów ponadto zostaną odpowiednio oznakowane, a spacerowicze odnajdą odpowiednie tablice z informacjami, jak można wykorzystać akustyczne walory miejsca. Rozpoczęcie prac planowane jest na pierwszą połowę kwietnia tego roku, a ich zakończenie na 31 maja w przypadku robót budowlanych i do 25 października pielęgnacji zieleni.