Rok Propedeutyczny w Gdańskim Seminarium Duchownym

2021-06-24 9:42 Alicja Samolewicz
foto: Dariusz Sokolnik / Radio Plus
Autor: brak danych

Od roku akademickiego 2021/2022 formacja do kapłaństwa będzie trwała 7 lat.

Abp Tadeusz Wojda SAC ustanowił rok propedeutyczny w Gdańskim Seminarium Duchownym. Rok propedeutyczny w Gdańskim Seminarium Duchownym ma służyć przede wszystkim przygotowaniu kandydatów do studiów i życia w seminaryjnej wspólnocie. Będzie jednocześnie czasem pogłębionego rozeznawania podjętej decyzji i położenia solidnych podwalin pod życie duchowe kandydatów na drodze modlitwy, ascezy i regularnej pracy nad sobą. Decyzja o ustanowieniu roku propedeutycznego została podjęta zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski. Tym samym od roku akademickiego 2021/2022 formacja do kapłaństwa będzie trwała 7 lat. Bezpośrednią opiekę nad rokiem propedeutycznym będzie sprawował prorektor mianowany przez metropolitę gdańskiego na wniosek rektora seminarium na okres trzech lat. Może on otrzymać również pomoc od innych formatorów. Nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce określa dokument Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, opracowany przez zespół, który działał przy Komisji Duchowieństwa KEP. Wchodzi on w życie 1 października tego roku.