Ruszają prace remontowe na wiadukcie na al. Armii Krajowej w Gdańsku

2022-07-18 7:41
Ruszają prace na wiadukcie na al. Armii Krajowej w Gdańsku
Autor: GZDiZ

Remont obiektu ma planowo potrwać do 20 grudnia. W jego trakcie konieczne będzie czasowe zamknięcie całego wiaduktu.

"Pierwsze etapy prac zakładają utrzymanie przejezdności wiaduktu. W zależności od postępu robót wyłączany z ruchu będzie prawy bądź lewy pas jezdni prowadzącej od al. Sikorskiego w stronę al. Armii Krajowej. Prędkość na wiadukcie ograniczona będzie do 30 km/h." - informuje Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

W kolejnych etapach planowane jest wyłączenie z ruchu całego obiektu. Dojazd do skrzyżowania al. Armii Krajowej z al. Havla i ul. Łostowicką możliwy będzie ul. Witosa. Remont wiaduktu wiązać się również będzie ze zmianami w organizacji ruchu na jezdni al. Armii Krajowej przebiegającej pod obiektem.

"Zakres prac obejmuje wymianę jego wyeksploatowanych elementów – m.in. dylatacji i barier ochronnych, a także naprawę części betonowych i konserwację łożysk. Jezdnia wiaduktu otrzyma nową nawierzchnię, a elementy stalowe i betonowe nowe zabezpieczenie antykorozyjne. Ponadto umocnione i zabezpieczone zostaną skarpy, na których posadowione są filary wiaduktu." - dodaje Magdalena Kiljan.