Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał wyrok uniewinniający marszałka Struka w sprawie oświadczeń majątkowych

2021-08-19 8:52
Urząd Marszałowski/fot. Katarzyna Polita
Autor: brak danych

Zarzuty postawione Mieczysławowi Strukowi były efektem kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W sprawie jednego zarzutu Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał wcześniejszy werdykt i umorzył w środę warunkowo postępowanie karne przeciwko marszałkowi pomorskiemu Mieczysławowi Strukowi, oskarżonemu o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych w latach 2013-2016. Zmienił też wcześniejszy wyrok – uniewinniając polityka PO ws. niewpisania przez niego do oświadczenia 1/2 działki budowlanej. W przypadku czterech innych zarzutów sąd podtrzymał wcześniejszy wyrok uniewinniający w pierwszej instancji samorządowca. Sąd obniżył także okres próby z dwóch lat do roku. Mieczysław Struk (zgodził się na podanie danych osobowych - PAP) ma też wpłacić 8 tys. zł na konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok jest prawomocny. Składowi sędziowskiemu przewodniczyła sędzia Joanna Szulc-Kozik, która odnosząc się do apelacji prokuratora stwierdziła, że sąd w całości nie podzielił zarzutów apelacji oskarżyciela. Sąd Okręgowy zgodził się w większości ze stanowiskiem sądu pierwszej instancji w ocenie materiału dowodowego. Prokurator domagał się skazania samorządowca na 10 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz nałożenie zakazu pełnienia funkcji publicznych na trzy lata. Trzech obrońców Struka, jak i on sam, wniosło o uniewinnienie. Sąd uznał, że oskarżony podał nieprawdę w oświadczeniu majątkowym złożonym za rok 2013. Nie wykazał w nim ponad 30 tys. zł oszczędności zgromadzonych na dwóch kontach jego żony. Pieniądze te należały, do mieszkającego na Śląsku brata małżonki Struka, z tytułu wynajmu jego mieszkania na Wybrzeżu. Ten wątek sprawy został warunkowo umorzony na rok. Sąd zmienił wcześniejszy wyrok sądu pierwszej instancji i uniewinnił Struka ws. niewpisania przez niego do oświadczenia majątkowego za rok 2014 r. 1/2 działki budowlanej o powierzchni 0,1825 hektara w Rekowie Górnym (Pomorskie), nabytej przez jego żonę. Sąd zaznaczył, że żona samorządowca ukryła przed nim fakt zakupu gruntu i takie sytuacje zdarzają się w małżeństwach. "Uznać należy, że w rozstrzygnięciu w zakresie przypisanego czynu (…) trafnie Sąd Rejonowy przyjął stosowanie art. 4 par. 1 kk biorąc pod uwagę, że wina i szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości Sąd Rejonowy postępowanie karne o ten czyn warunkowo umorzył, a sąd odwoławczy to ustalenie podtrzymuje i akceptuje. Natomiast dokonał jedynie zmiany długości okresu, na jaki warunkowo umorzono postępowanie zważywszy na to, że jeden czyn został wyeliminowany z ustaleń, skrócił ten czas z dwóch lat do jednego roku i obniżył kwotę świadczenia zasądzonego od oskarżonego (…) z 10 do 8 tys. zł" – mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Joanna Szulc-Kozik. Sąd podtrzymał też wcześniejsze ustalenia s±du pierwszej instancji i podtrzymał wyrok uniewinniający Struka m.in. z zarzutu nieumieszczenia w oświadczeniu majątkowym 50 tys. zł pożyczki, którą żona samorządowca wzięła od ich wspólnego znajomego na zakup działki w Rekowie Górnym. Prokuratura oskarżała samorządowca o złożenie w oświadczeniach majątkowych w latach 2013-16 nieprawdziwych informacji na temat posiadanych zasobów pieniężnych, nieruchomości gruntowej oraz zasiadania w radzie nadzorczej fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Sześć zarzutów dotyczyło składania fałszywych zeznań lub zatajania prawdy. Groziło za to do 8 lat więzienia. Mieczysław Struk ma 60 lat. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Funkcję marszałka województwa pomorskiego sprawuje od 2010 r.(PAP)