Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął budżet na przyszły rok

2021-12-20 14:09
Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął budżet na przyszły rok
Autor: fot. Katarzyna Polita

Ponad 1,3 mld zł, to kwota, która będzie przeznaczona na wydatki. Z kolei dochody wyniosą ok. 1,2 mld zł.

"Największa kwotę w wydatkach budżetu stanowić będą wydatki na organizację transportu w województwie. Chodzi tu zarówno o przewozy kolejowe, jak i infrastrukturę drogową. Na te cele wydanych będzie 527 mln zł. Z kolei na ochronę zdrowia, politykę społeczną i rodzinną przeznaczonych będzie 252 mln zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z budżetu województwa otrzyma ok 151 mln zł." - informuje Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Za przyjęciem budżetu głosowało 22 radnych. Z kolei 10 samorządowców wstrzymało się od głosu. Wraz z budżetem została także przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego, którą poparło 21 radnych, a 10 wstrzymało się od głosu.