Sopot dał drugą szansę dłużnikom.

2021-12-15 12:05
zdjęcie przykładowe
Autor: pixabay.com

Sopocki Program Edukacji Czynszowej ma wspierać dłużników w utrzymaniu lokali które zajmują i zmobilizować do płacenia czynszu w terminie. Ma również zapobiegać eksmisji dłużników co może wiązać się z bezdomnością.

Wnioski o restrukturyzację złożyło 112 dłużników. Ostatecznie, po rozpatrzeniu wniosków, do podpisania porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, a tym samym do programu, przystąpiło 82 dłużników. Program ma też wymiar edukacyjnu – mobilizuje dłużników do płacenia czynszu w terminie.

Warianty umorzenia zadłużenia:

wariant I – 80%, w przypadku jednorazowej spłaty przez dłużnika 20% w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania porozumienia, wariant II – 50%, w przypadku spłaty pozostałej połowy zadłużenia w ratach, wariant III – 100%, w przypadku przekazania lokalu właścicielowi przez najemców lub osoby zajmujące lokal, którzy mają zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe w innym miejscu, wariant IV – 80%, w przypadku zamiany zajmowanego przez dłużników lokalu mieszkalnego na mniejszy lokal komunalny, przy jednoczesnej spłacie pozostałych 20% zadłużenia (jednorazowo lub w ratach).Sopocki program oddłużeniowy zakończy się 31 grudnia 2022 r.

Dzięki Sopockiemu Programowi Oddłużeniowemu miasto odzyskało prawie 775 tysięcy złotych.