Sprawdź projekty planów zagospodarowania przestrzennego!

2017-06-01 12:26
Sprawdź projekty planów zagospodarowania przestrzennego!
Autor: brak danych

Do końca czerwca wyłożone są projekty zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku. Dotyczą one to dwóch miejsc – Osowy oraz Chełmu.

A dokładniej rejonu ulic Posejdony i Junony oraz rejonu skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej. Na wszelkie pytania w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odpowiadają projektanci. Są oni dostępni dla gdańszczan między godziną 9 a 15. Biuro Rozwoju Gdańska mieści się przy ulicy Wały Piastowskie 24. Po raz trzeci, projekty planów można obejrzeć również w formie animacji. Sa one dostępne na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=nzrzRV9gOnw&feature=youtu.be Mieszkańcy gdańska mogą również sprawdzić jakie są prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dodatkowo odbędą się dyskusje publiczne na temat tych dwóch projektów. 6 czerwca - Osowa rejon ulic Posejdona i Junony oraz 20 czerwca - Chełm rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej. Odbędą się one w siedzibie BRG o godzinie 17:00. Ewentualne uwagi można zgłaszać do 14 lipca. Należy je wysłać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.