Trwa nabór kandydatów do Rady Dzielnicy Stogi

2022-04-21 6:16
Trwa nabór kandydatów do Rady Dzielnicy Stogi
Autor: pixabay.com

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 22 kwietnia.

"Kandydatem na radnego może być tylko osoba stale zamieszkująca w dzielnicy i ujęta w rejestrze wyborców na terenie Stogów." - informuje Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zgłoszenie kandydata na radnego musi zawierać:

-nazwę Rady do której się kandyduje,-dane kandydata (imię/imiona, nazwisko, wiek, nr PESEL, adres zamieszkania),-oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Przypomnijmy, rada dzielnicy to jednostka pomocnicza gminy, która mimo, że nie sprawuje bezpośredniej władzy, wspiera władze Gdańska w rozwoju dzielnicy.

Kandydatury należy zgłaszać do piątku, 22 kwietnia do Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku.