Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego

2017-05-08 13:34
TBE
Autor: brak danych

Masz problemy finansowe? Nie umiesz odnaleźć się na rynku pracy? Skorzystaj z pomocy! Dziś rozpoczął się Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku! Potrwa do 12 maja.

- To wielka rzecz dla mieszkańców, którzy naprawdę są w tarapatach ekonomicznych: są zadłużeni, nie mają możliwości spłacenia kredytu, pożyczki albo jeszcze gorzej – odwiedza ich komornik. Oni naprawdę potrzebują tego wsparcia, poczucia bezpieczeństwa nie tylko ekonomicznego, ale i życiowego. – mówi Sylwia Ressel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Gdzie uzyskać pomoc? •Gdańskie Centrum Świadczeń (Dział Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 9, I piętro, pok.103) - udzielanie informacji dotyczącej: świadczeń wypłacanych przez GCŚ (dedykowanym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej) oraz ustawowych działań podejmowanych wobec osób zobowiązanych do alimentacji, które nie wywiązują się z tego obowiązku (cel: pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie i planowanych zmian). Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w środę - do godz. 17:00. •Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - udzielanie porad i informacji w zakresie możliwości spełnienia zobowiązań w formie świadczenia rzeczowego (tzw. odpracowanie zadłużenia), rozłożenia na raty, zamiany lokalu. Wyjaśnianie kwestii związanych z procedurami wypowiedzenia umowy najmu, postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach o zapłatę i eksmisje. Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w środę -do godz. 17:00. •Wojewódzki Urząd Pracy - Jak nie dać się oszukać szukając pracy - udzielanie porad z zakresu bezpiecznych wyjazdów za granicę za pośrednictwem EURES oraz w zakresie bezpiecznego korzystania z usług agencji zatrudnienia. Poniedziałek oraz piątek w godz. 8:00-15:00 •Urząd Komunikacji Elektronicznej - Wiem co podpisuję - udzielanie informacji na temat nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez firmy telekomunikacyjne przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wskazywanie możliwości uniknięcia negatywnych skutków już zawartej umowy – odstąpienie od umowy, reklamacja. Poniedziałek oraz wtorek w godz. 8:00-15:00 •ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i KRUK S.A - możliwość zarejestrowania się w serwisie infoKonsument.pl - Każda osoba będzie mogła bezpłatnie sprawdzić: Jakie informacje na jej temat znajdują się w BIG, kto sprawdzał informacje na jej temat w ciągu ostatniego roku w biurze informacji gospodarczej ERIF oraz będą mogli sprawdzić rzetelność płatniczą wybranych przedsiębiorców. Wtorek oraz środa w godz. 9:00-16:00