Utrudnienia na drogach Sopotu

2020-02-05 15:06
źródło: gdansk.pl
Autor: brak danych

Pomiędzy 5. a 11. lutego w powodu prac remontowych, zostanie zakłócony ruch na wybranych ulicach.

Za organizacje prac odpowiada sopocki Zarząd Dróg i Zieleni. Na ulicy Kolberga będzie kontynuowana renowacja ubytków nawierzchni jezdni, pomiędzy posesją nr 4 a nr 9. W związku z prowadzonymi pracami możliwe jest czasowe, połówkowe zajęcie jezdni. Poza tym na ulicach: Sobieskiego, Haffnera, Chopina, Morskiej, Czyżewskiego, Lipowej, Władysława IV i Karlikowskiej będzie kontynuowana sanitarna przycinka drzew. Na czas prowadzonych prac możliwe jest czasowe, częściowe zajęcie jezdni. Dodatkowo w obrębie prac wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się.