W Gdańsku policzono osoby bezdomne

2019-02-27 13:50
fot.pixabay.com
Autor: brak danych

W badaniu uczestniczyli m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w ramach Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych, zleconego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej policzono m.in. potrzebujących w schroniskach, noclegowniach, szpitalach, hospicjach, mieszkaniach wspomaganych w mieście. W nocy patrole dotarły do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych, np. w piwnicach, na dworcach, w zsypach czy na działkach. Wśród 875 bezdomnych było 191 kobiet i 684 mężczyzn. Akcja w ramach Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych, realizowana jest co dwa lata.