W tym miesiącu wyruszy Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę

2020-03-02 12:15
źródło: www.diecezja.gda.pl
Autor: brak danych

Wydarzenie odbędzie się 14 marca pod hasłem "Oto Wielka Tajemnica Wiary"

Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Gdańskiej jest zwieńczeniem edukacji i doświadczenia duszpasterskiego młodych. Staną oni przed Cudownym Obrazem, który jednoczył wiele pokoleń Polaków. Młodzi będą modlić się o pomyślne zdanie matury, dobry wybór drogi życiowej i wzmocnienie wiary w tych niezwykłych czasach. Do organizowania grup pielgrzymkowych zachęcani są kapłani, siostry zakonne oraz liderzy świeckich wspólnot.